:
   

   
     
               สารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
                         สารสนเทศประจำปี
รายงานสารสนเทศประจำปี 2564
........................................................................................................................................................................................ [23/02/65]
  รายงานสารสนเทศประจำปี 2563
........................................................................................................................................................................................ [23/02/65]
  รายงานสารสนเทศประจำปี 2562
........................................................................................................................................................................................ [23/02/65]
     
  รายงานสารสนเทศประจำปี 2561
........................................................................................................................................................................................ [12/02/62]
  รายงานสารสนเทศประจำปี 2560
........................................................................................................................................................................................ [26/04/61]
  รายงานสารสนเทศประจำปี 2559
........................................................................................................................................................................................ [16/06/60]
  รายงานสารสนเทศประจำปี 2558
......................................................................................................................................................................................... [04/05/60]
  รายงานสารสนเทศประจำปี 2557
......................................................................................................................................................................................... [16/10/58]
  รายงานสารสนเทศประจำปี 2556
......................................................................................................................................................................................... [10/08/57]
  รายงานสารสนเทศประจำปี 2555
.......................................................................................................................................................................................... [29/09/56]
  >>ดูทั้งหมด

 

 
 
 
   

 

 
 
                        

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************