:
   

   
     
               ติดต่อสอบถาม/แจ้งเรื่องร้องรียน
   
  ติดต่อสำนักงานอธิการบดี
                 สถานที่ตั้ง อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบล จอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
                 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1007, 1005
                 หมายเลขโทรสาร 0-3272-0551, 0-3272-0548
                 E-mail president.mcru@gmail.com
                 Facebook สำนักงานอธิการบดี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
   
  แผนที่การเดินทาง
 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
   
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************