การฝึกอบรมและพิธีเปิดศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัย(ศปถ.)